There is No Time


When you try to survive
Then you're stayin' alive
There's no time for asking why
Please keep on, don't you chill
Never stand still
Life is always eye for an eye
When you try to survive
Then you're stayin' alive
There's no time for looking back
Please keep on, don't you chill
Never stand still
The world is waiting
For your attact
Father told me to seize every day
Wake up son
Don't waste your time
Never give up just keep on and on
Ain't no mountain
that you can't clim
There's no time
For hangin' around
That is what they always peach
There are so many things
You can do
And no aim that you can't reach
There's no time to wonder
'Cause when wonder
This world keeps on turnin'
Turnin' around
It's like magic
When you try to survive
Then you're stayin' alive
In this worldCaptcha
Liedje Bed & Breakfast There is No Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There is No Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast There is No Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There is No Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.