Songtekst van Bed & Breakfast: You Made Me Believe In Magic (Bravo Edit)

You Made Me Believe In Magic (Bravo Edit)


You and me
Remember the first date
You hid yourself behind a tree
And I thought you were late
You and me
So ashamed and so shy
We tried to be so very cool
But started both to cry
Reminisce about
The summers and the winters
We've been through
I want you to realize
You and me
Forever in love
You and me
Feels like heaven above
You and me
We have to take the chance
If you go another way
My life would make no sense
You and me
Yeah my love is so strong
I can't live without you girl
I waited for so long
Reminisce about the summersCaptcha
Liedje Bed & Breakfast You Made Me Believe In Magic (Bravo Edit) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Made Me Believe In Magic (Bravo Edit)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bed & Breakfast You Made Me Believe In Magic (Bravo Edit) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Made Me Believe In Magic (Bravo Edit) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.