It's Only Words


Smile an everlasting smile
A smile can bring you near to me
Don't ever let me find you down
'Cause that would bring a tear to me

This world has lost its glory
Let's start a brand new story now, my love
Right now, there'll be no other time
And I can show you how, my love

Talk in everlasting words
And dedicate them all to me
And I will give you all my life
I'm here if you should call to me

You think that I don't even mean
A single word I say
It's only words and words are all I have
To take your heart awayCaptcha
Liedje Bee Gees It's Only Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Only Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bee Gees It's Only Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Only Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.