Never Give Up


I'm a mine of information
I'm a stranger to the cause
I been watchin' you watchin' me babe
But the words I had are lost
Just wanna be everything you need babe
And I'm begging you to say in my heart
A room with a view
There's only a fool there

I will never give up , never give up , never give up
I will never give up , never give up , never give up
I will follow you home
How can you turn me away

Did you ever get hungry or thirsty
With a dream to satisfy
You don't wanna be safe from being lonely
But you're throat is kinda dry
Did you ever get senseless or defenseless
An exception to the rule
Ain't nobody pushin' you but you're rushin' in
And I'm beggin you to stay in my heart
Whatever it takes to make you belong there

I will never give up , never give up , never give up
I will never give up , never give up , never give up
Love knows no other way
Being together and hearing you say you'll be mine

You're my world
And I'll be forever yours

Did you ever get hungry or thirsty
With a dream to satisfy
You don't wanna be safe from bein' lonely
But you're throat is kinda dry
Did you ever get senseless or defenseless
An exception to the rule
Ain't nobody pushin you but you're rushin' in
And I'm beggin' you to stay in my heart
Whatever it takes to make you belong there

I will never give up , never give up , never give up
I will never give up , never give up , never give up
I will follow you home
How can you turn me awayCaptcha
Liedje Bee Gees Never Give Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Give Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bee Gees Never Give Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Give Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.