Songtekst van Behemoth: The Universe Illumination

The Universe Illumination


ov circus my world wiseman call'd
ov drunken trickster bed
and not violators of thoughts they're
for life is a theatre
in which actors all we are
but when curtain is open
there is no time for any reh's
and as all lights turn'd on were
and the first act is begun
and the last my mouth I open'd
i, purple sage in the universal
and I speak in tongue unknown
and behold all stood in flames
su na'aq tem kah chaph keb ngaa sul tamed mes
no sedem cha'no umes maog etem chaph keb la'at
qui suli
and hardly ye remember dark november days
when received ye rain ov sulphur
when earth came apart under thine feet
and wasn't it rage ov thine god
and wasn't ye his somdom
it's "only" laugh mine empty
sob silent and helpless gestureCaptcha
Liedje Behemoth The Universe Illumination is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Universe Illuminationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behemoth The Universe Illumination downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Universe Illumination in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.