Songtekst van Behind The Scenery: Compressed Individuality

Compressed Individuality


Abomination of inhuman logic - jailed and forgotten
No more dignity - imprisoned by narcotic sympathy

No use for useless gears in the machinery

The shameful hunt begins
When the strong select the weak

Who doesn`t fulfill the valid norms - isolated misery

Compressed - individuality
Compressed - live without dignity
Combustible - in the fire of ambition

Embodiment of cruel ingratitude
Compressed within the walls
Of loneliness, fear and despair
Kept, banished and condemned

Discarded like broken tools
Victims of inhuman conditions

There`s no place for inability
There`s no place for
Frailty and weakness

Act of grace, only a farce
The bread of charity tastes bitter
Freedom and pride
Swallowed by a jackal called man

Victims of inhuman conditions
Jailed in the temple of cynicsmCaptcha
Liedje Behind The Scenery Compressed Individuality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Compressed Individualitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behind The Scenery Compressed Individuality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Compressed Individuality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.