Kneel To Pray


A vision so mendacious
Transfiguration of the sight

Servant of deception in a cold world

A chemical reaction alters reality
A negative of presence
Where dark becomes light
The unreal garden
Where rotten roses bloom so bright

Kneel to pray
Lost reality
Drifting in a sea of sweet tranquillity

Another disillusion follows an ecstacy
Empire of illusions a distorting mirror
A psychical attraction binds a forlorn soul
Morbid visions deliver from a dreary world

Inject the essence of
A psychodelic bliss
Grip of reality runs away
Through an open vein

Strange philosophy predates the end
Slave of dependency rises to defend
A clouded sky prevents the shine of clarity
False solutions reflected by porosity of mindCaptcha
Liedje Behind The Scenery Kneel To Pray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kneel To Praymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behind The Scenery Kneel To Pray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kneel To Pray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.