The Architect


Open your eyes and see
A immoral society
Blind architects of the future
Lost in apathy
Close your eyes and be
A part of this society
Raise the social stake
Inflame the purgatory

The present image of our generation
Is painted in colors of degeneration
The present image of tomorrow´s generation is motionless
A change is needed for a alteration

Our motionless society
Is trapped in a void
In contradiction to reality
Resting intentions
Will create an era
Of poverty
Of grim uncertainty

Uncertainty is certain
If we insist on our high demand
Excessive present standards
Someday someone´s got to pay

Convenience and stagnation
Incompatible with tomorrow´s generation
Prosperity
Will betray us all
The shadow world
Our shadow world will burn

Uncertainty is certain
For another generation
Excessive present standards
Someday someone´s got to payCaptcha
Liedje Behind The Scenery The Architect is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Architectmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behind The Scenery The Architect downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Architect in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.