Legend


I watched the end
I watched the virus take them one by one
I saw them rise
To walk the night in hunger ever more

Destroy!
I am the Last man

I am alone
A walking legend, proof of what's gone by
And I live to fight
I'll take them down until my final cry

Destroy!
I am the Last man

I am the end
I can see the end
I see the end

Destroy!
I am the Last manCaptcha
Liedje Bella Morte Legend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Legendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte Legend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Legend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.