Soma


Nothing left to say
And all I've left to do
Is run away
From you
And she led me on, down
With secrets I can't keep

Close your eyes and sleep
Don't wait up for me
Hush now don't you speak
To me

Wrapped my hurt in you
And took my shelter in that pain
The opiate of blame
Is your broken heart, your heart

So now I'm all by myself
As I've always felt
I'll betray my tears
To anyone caught in our ruse of fools

One last kiss for meyeah
One last kiss good night

Didn't want to lose you once again
Didn't want to be your friend
Fulfilled a promise made of tin
And crawled back to you

I'm all by myself
As I've always felt
I'll betray myself
To anyone, lost, anyone but you

So let the sadness come again
On that you can depend on me, yeah
Until the bitter, bitter end of the world, yeah
When god sleeps in bliss

And I'm all by myself
As I've always felt
And I'll betray myself
To anyoneCaptcha
Liedje Bella Morte Soma is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte Soma downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soma in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.