All I Want Is You


Verse 1
You say,you want ,a diamond on a ring of gold,
You say, you want your story to remain untold,

Chorus
But all the promises that we made,from the cradle to the grave
When all I want is you

Verse 2
You say you'll give me a highway with no-one on it,
Treasure just to look upon it,
All the riches in the night
You say you'll give me eyes on a moon of blindness,
A river in a time of dryness,
A harbour in the tempest,

Chorus
But all the promises that we made,from the cradle to the grave
When all I want is you

Verse 3
You say you want your love to work out right,
To last with me through the night
You say,you want, diamonds on a ring of gold,
Your story to remain untold and your love not to grow cold

Chorus

Yeah yeah ye
Yeah yeah ye
Yeah (all I want ,all I want is you)

All I want,all I want is you (yeah yeah ye) -Repeat 8Captcha
Liedje Bellefire All I Want Is You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Want Is Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bellefire All I Want Is You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Want Is You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.