Lose Yourself In Me


you, with that look in your eyes
who do you think about
as you fantasize?

oh, how i need your caress
anything you want
the answer is yes

lose yourself in me
lose yourself in me

oh, how i long for your touch
how you tantalise me
so much

just one fevered kiss from your lips
sends me heaven bound
permanent bliss

lose yourself in me
lose yourself in me
lose yourself in me
lose yourself in me

yeah you, girl of my dreams
well you turn me inside out
apart at the seams

just give me yourself body and soul
be forever mine
yeah, forever mine

lose yourself in meCaptcha
Liedje Beloved Lose Yourself In Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lose Yourself In Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beloved Lose Yourself In Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lose Yourself In Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.