Get Up, Stand Up


I say we're sick and tired of your poison technology
Slowly, surely, killing all humanity
We know when we understand:
Mighty God is a living man
You can fool some people sometimes,
But you can not fool all the people all the time
So now you see the light
We gonna stand up for our rights!

Get up, stand up, stand up for your rights
Get up, stand up, stand up for your rights
Get up, stand up, stand up for your rights
Get up, stand up, don't give up the fight

Preacher man don't tell me
Heaven is under the earth
I know you don't know
What Jah life is really worth
It's not all the glitters is gold
Half the story has never been told
So now you see the light
Stand up for your rights

Get up, stand up, stand up for your rights
Get up, stand up, stand up for your rights
Get up, stand up, stand up for your rights
Get up, stand up, don't give up the fightCaptcha
Liedje Ben Harper Get Up, Stand Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Up, Stand Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ben Harper Get Up, Stand Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Up, Stand Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.