Waiting On An Angel


Waiting on an angel
One to carry me home
Hope you come to see me soon
Cause I don't want to go alone
I don't want to go alone
Now angel won't you come by me
Angel hear my plea
Take my hand lift me up
So that I can fly with thee
So that I can fly with thee
And I'm waiting on an angel
And I know it won't be long
To find myself a resting place
In my angel's arms
In my angel's arms
So speak kind to a stranger
Cause you'll never know
It just might be an angel come
Knockin' at your door
Knockin' at your door
And I'm waiting on an angel
And I know it won't be long
To find myself a resting place
In my angel's arms
In my angel's arms
Waiting on an angel
One to carry me home
Hope you come to see me soon
Cause I don't want to go alone
I don't want to go alone
Don't want to go
I don't want to go aloneCaptcha
Liedje Ben Harper Waiting On An Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waiting On An Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ben Harper Waiting On An Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waiting On An Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.