Songtekst van Ben Harper: You should have come to me

You should have come to me


Yeah man, just do it man, just tear it up
He's running with it, so go ahead, go ahead man

Smooth, little one
You like to throw your hand beneath and run
Move back to LA for some sun
Leave us to clean up this mess you done

You should have come to me when you told her about us
You should have come to me
You should have come to me when your love ran dry
You should have come to me

Choose your better friend, I can see then
At the expense of my rearend
Make me look real bad
And you just not so good
I dont know how you can keep on going like you do

You should have come to me when you told her about it
You should have come to me
You should have come to me when your love ran dry
You should have come to me

I see the way that you ran and hide
I see the way that you fooled her eyes
I see the way that you ran inside
You should have come to me
Come

It takes two to tango, and only one to tell
And I'm sure you made us seem
Like I was the one crawling back from hell
All the reason, to step you out of my life
I am gonna squeeze one last tune out of you
Before I take it back

You should have come to me when you told her about it
You should have come to me
God Damn babe
You should have come to me when you told her about it
You should have come to me
You should have come to me when your love ran dry
You should have come to meCaptcha
Liedje Ben Harper You should have come to me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You should have come to memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ben Harper You should have come to me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You should have come to me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.