Songtekst van Benny Benassi: Love Is Gonna Save Us

Love Is Gonna Save Us


Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

But love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

But love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

But love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save us

But love is gonna save us

Stones and flowers on the ground
We are lost and found
but love is gonna save us

Shadows walking in the crowd
we are lost and found
but love is gonna save usCaptcha
Liedje Benny Benassi Love Is Gonna Save Us is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is Gonna Save Usmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Benny Benassi Love Is Gonna Save Us downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is Gonna Save Us in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.