Mambo Italiano


A boy went back to Napoli,
because he missed the scenery,
the native dancers and the charming songs
But wait a minute, something's wrong

Hey! Hey!
Now it's hey Mambo, Mambo Italiano!
Hey Mambo, Mambo Italiano!
Go, go, Joe, you mixed up Sigiliano
All you Calabrese do the mambo like crazy

And hey Mambo! Don't wanna tarantella,
Hey Mambo! No more-a moozzarella
Hey Mambo! Hey Mambo Italiano
Try an enchilada with a fish-a-barcalada

Hey goombah!
I love-a how you dance rumba
But take-a some advice paisano,
learn how to mambo
If you're gonna be a square,
you're never gonna go nowhere

Hey Mambo, Mambo Italiano!
Hey Mambo, hey Mambo Italiano!
Go, go, Joe, shake-a like a Gioviano
Hello quesadicha,
you getta happy in the feets-a
when you Mambo Italiano!

Shake-a baby, shake-a,
'cause I love-a when you take-a me

Hey Jagool!
You don't-a have to go to school,
just make a little beef flambino
It's-a like-a vino
Kid you're good-lookin',
but you don't know what's-a cookin' till you
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

Shake-a baby, shake-a,
'cause I love it when you take-a me
by the pizzeria down-a where I'm gonna be-a
Don't ya tell your mama
Mama's gonna tell-a papa
There's-a nothin' to it
Come on baby let's-a do it!

Hey Mambo, Mambo Italiano!
Hey Mambo, Mambo Italiano!
Go, go, Joe, you mixed up Sigiliano
It's-a so delish-a, everybody gonna preshi-ada
Mambo Italiano!

Do the mambo!Captcha
Liedje Bette Midler Mambo Italiano is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mambo Italianomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler Mambo Italiano downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mambo Italiano in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.