The Rose


Some say love, it is a river
that drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
that leaves your sould to bleed
Some say love, it is a hunger,
an endless aching need
I say love, it is a flower,
and you it's only seed
It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance
It's the dream afraid of waking
that never takes the chance
It's the one who won't be taken,
who cannot seem to give,
and the sould afraid of dyin'
that never learns to live
When the night has been too lonely
and the road has been to long,
and you think that love is only
for the lucky and the strong,
just remember in the winter
far beneath the winter snows
lies the seed that with the sun's love
in the spring becomes the rose
Beoordeling: 10/10 - 2 stemmenCaptcha
Liedje Bette Midler The Rose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Rosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler The Rose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Rose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.