Songtekst van Bette Midler: Uptown/Dont Say Nothing Bad About My Baby/Doo Run Run

Uptown/Dont Say Nothing Bad About My Baby/Doo Run Run


He gets up each morning and he goes downtown
Where everyone's his boss,
And he's lost in an angry land
He's a little man

But then he comes uptown
Each evening to my tentament
Uptown where folks don't have to pay much rent
And when he's there with me
He can see that he's everything
The man is tall, he don't crawl he's a king

Downtown he's just one of a million guys
He don't get no breaks,
And he takes all they got to give
'cause he's got to live

But then he comes uptown
Where he can hold his head up high
And uptown he knows i'm gonna be standing by
And when i take his hand,
There's no man who can put him down, down, down
Oh, the world's so sweet at his feet when he's uptown
Whoa-oo-oh-whoa
When he's uptown
Whoa-oo-whoa-oo-whoa-oh-oh

Don't say nothin' bad about my baby
Don't say nothin' bad about my baby
Don't say nothin' bad about my baby
Don't say nothin' bad about my baby
Don't say nothin' bad about my baby
Don't say nothin' bad about my baby
Don't say nothin' bad about my baby
Don't!

Met him on a monday and my heart stood still
Da doo run run run da doo run run
Somebody told me that his name was bill
Da doo run run run da doo run run
Whoa, my heart stood still
Yeah, his name was bill
And when he walked me home,
Da doo run run run da doo run run

He knew what he was doin' when he caught my eye
Da doo run run run da doo run run
He looked kind of quiet my, oh my
Da doo run run run da doo run run
Oh, he caught my eye
My, my, my, my, oh my-acCaptcha
Liedje Bette Midler Uptown/Dont Say Nothing Bad About My Baby/Doo Run Run is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Uptown/Dont Say Nothing Bad About My Baby/Doo Run Runmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler Uptown/Dont Say Nothing Bad About My Baby/Doo Run Run downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Uptown/Dont Say Nothing Bad About My Baby/Doo Run Run in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.