White Christmas


The sun is shining, the grass is green,
the orange and palm trees sway
There's never been such a day
in Beverly Hills, LA

But it's December the twenty fourth,
and I am longing to be up north

I'm dreaming of a white Christmas,
just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
to hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas,
with every Christmas card I write
May your days be merry and bright,
and may all your Christmases be white

May your days be merry and bright,
and may all your Christmases,
all your Christmases,
all your Christmases be whiteCaptcha
Liedje Bette Midler White Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied White Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bette Midler White Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje White Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.