Juliet


"They're ringing in my head,
the last words you said
There's nothing left to say,
goodbye my love
My world is crashing down,
you're not around
Wipe the tears from your eyes,
goodbye my love

What you mean to me,
there's no words that can express my emptiness
What you did to me,
there's no words that can express my pain

They're ringing in my head,
the last words you said
There's nothing left to say,
goodbye my love
My world is crashing down,
you're not around
Wipe the tears from your eyes,
goodbye my love

Another night alone, your picture in my head
Another day I'll wake up to an empty bed
I'm dying inside, my lovely
There's noone but you
You left me so alone but
I'm trying so hard
Without you in my life,
I can't do anything at all

They're ringing in my head,
the last words you said
There's nothing left to say,
goodbye my love
My world is crashing down,
you're not around
Wipe the tears from your eyes,
goodbye my love"Captcha
Liedje Better Off Juliet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Julietmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Better Off Juliet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Juliet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.