Drive


I know it's late now I know I ought to go
Ride in your car now but please don't drop me home
My head's so heavy, could this be all a dream?
Promise me maybes and say things you don't mean
Rain fall from concrete coloured sky
No boy, don't speak now you just
Drive, drive, drive
Take me through make me fell alive, alive
When I ride with you

Keep my heart turning on axles around you
Keep our love burning just like it used to do
Now just for us, they could play our favourite tune
Let's not discuss all these things we can't undo
Let

Rain fall from concrete coloured sky
No boy, don't speak now you just
Drive, drive, drive
Take me through make me fell alive, alive
When I ride with you

Rain fall from concrete coloured sky
No boy, don't speak now you just driveCaptcha
Liedje Bic Runga Drive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bic Runga Drive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.