Abandonment


Well you packed me away in the trunk of your car
You drove me so fast and so far
I tried to fight but it's so hard
The only momento is this scar

[Chorus]

Where were you when i needed you?
Somethings missing, and I can't breathe
Where were you? Where were you?
Somethings missing
You abandoned me

Oh when you look deep into my mind
That is so tired and weak from this life
On the verge of fear all the time
I feel like you left me here to die

[Chorus]

Shaking in my boots, you shook me down
You really took me down
Shaking my foundation, not to be found
Never to be found

Where were you? Where were you?
You abandoned me
You abandoned me
You abandoned meCaptcha
Liedje Bif Naked Abandonment is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Abandonmentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bif Naked Abandonment downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Abandonment in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.