In This Place


In This Place By Big Country

All the years I spent in this place
The friends I knew here,
I loved every face
I loved the smoke, the heat and the noise
But the profits too small
For the black-suited boys
Oh angel, it's coming down stone by stone
It's breaking up home by home
Take it away, take it away
In this place I will lay my life down
In this place I will let you carry me
As I age so my learnig grows
I still touch the vision
I still smell the rose in this place
All the years I lived in this place
The people I knew here,
I loved every face
I loved the parties, the funerals and fights
The supermarket needs my land
I have no rights
Oh angel, it's coming down stone by stone
It's breaking up home by home
Take it away, take it away
In this place I will lay my life down
In this place I will let you carry me
As I age so my learnig grows
I still touch the vision
I still smell the rose in this place
All the years I spent in this place
The childeren we raised here,
I loved this country, the land of my birth
But how much am I wnated
How much am I worth
Oh angel, it's coming down stone by stone
It's breaking up home by home
Take it away, take it away
In this place I will lay my life down
In this place I will let you carry me
As I age so my learnig grows
I still touch the vision
I still smell the rose in this place
>From the LP / Cassette "Peace in Our Time"Captcha
Liedje Big Country In This Place is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In This Placemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Country In This Place downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In This Place in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.