The Big Bang


Time was running away at this mild winter night
We were on our way to get some illumination
The big bang calls
It was the season
In which Mother Earth outwits the master of the underworld
And I was ready to share
All my fantasies to get into the spirit
The big bang calls
It wasn't a lie, it wasn't a lie
Illuminate me
A tribe of truly possessed
Angels dancing, sadists whipping,
Hippies tripping, candles burning,
And more, more, more, more, more and more
Everything was possible to get some delights for the senses
For the senses
It wasn't a lie, it wasn't a lie
Illuminate me
It wasn't a lie, it wasn't a lie
Illuminate me
The big bangCaptcha
Widget
Liedje Bigod 20 The Big Bang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Big Bangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bigod 20 The Big Bang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Big Bang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.