Songtekst van Bill Anderson: But You Know I Love You

But You Know I Love You


[ trumpet ]
Now the morning sun streaks across my room
And I'm wakened up from another dream of you
Yes I'm on the road once again it seems
All I've left behind is a chain of broken dreams
But you know I love you yes I love you oh I love you
How I wish this love was all we'd need to live
What a life we'd have cause I've got so much to give
And it seems so wrong deep inside my heart
That the dollar sign should be keeping us apart
But you know I love you yes I love you oh I love you
If only I could find my way back to the time
When the problems of this life had not yet crossed our minds
For the answers could be found in children's nursery rhymes
I'd come running back to you
But you know we can't live on dreams alone
Got to pay the rent got to leave you all alone
But you know I made my choice many years ago
Now this traveling life is the only life I know
But you know I love you yes I love you oh I love you
But you know I love you yes I love you oh I love you
But you know I love you yes I love you oh I love youCaptcha
Liedje Bill Anderson But You Know I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied But You Know I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson But You Know I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje But You Know I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.