Songtekst van Bill Anderson: Take These Chains From My Heart

Take These Chains From My Heart


(Take these chains from my heart and set me free)
Take these chains from my heart and set me free
You've grown cold and no longer care for me
All my faith in you is gone but the heartaches linger on
Take these chains from my heart and set me free
Take these tears from my eyes and let me see
Just a spark of the love that used to be
If you love somebody new let me find a new love too
Take these chains from my heart and set me free
[ piano ]
Give my heart just a word of sympathy be as fair to my heart as you can be
Then if you no longer care for the love that's beating there
Take these chains from my heart and set me free
(Take these chains from my heart and set me free set me free)Captcha
Liedje Bill Anderson Take These Chains From My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Take These Chains From My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson Take These Chains From My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Take These Chains From My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.