Songtekst van Billie Jo Spears: Blanket On The Ground

Blanket On The Ground


Come and look out through the window
That big old moon is shinin' -down
Tell me now don't it remind you
On a blanket on the ground
Remember back when love first found us

We'd go slippin' out of town
And we'd love beneath the moonlight
On a blanket on the ground

I'll get the blanket from the bedroom
And we'll go walking once again
To that spot down by the river
Where our sweet love first began
Just because we are married
Don't mean can't slip around
So let's walk out through the moonlight
And lay the blanket on the ground

Oh remember how excited
We used to get when love was young
That old moon was our best buddy

We could'nt wait for night to come
Now you know you still excited me

I know you love me like I am
Just once more I wish you'll love me
On a blanket on the ground
I'll get the blanket from the bedroomCaptcha
Liedje Billie Jo Spears Blanket On The Ground is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blanket On The Groundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billie Jo Spears Blanket On The Ground downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blanket On The Ground in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.