Wonder Of You


When no one else can understand me when everything I do is wrong
You give me hope and consolation you give me strenght to carry on
And you're always there to land a hand in everything I do
That's the wonder the wonder of you

And when you smile the world is brighter you touch my hand and I'm a queen
Your kiss to me is worth a fortune your love for me is everything
I guess I'll never know the reason why you love me like you do
That's the wonder the wonder of you
And I guess I'll never know the reason whyCaptcha
Liedje Billie Jo Spears Wonder Of You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wonder Of Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billie Jo Spears Wonder Of You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wonder Of You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.