Coming Home


When you change the way you look at things
The things you look at change
I can see the world so differently
Seeing things your way
There's a path that's right in front of me
That's been calling me for days
And I know that when you walk with me
It will be for always

You give me everything I have
Everything I need
You are the reason why I believe
All my love
I wanna give to you all my life
I wanna see you in my dreams
You opened up my eyes to a world I have never seen
I'm coming home

When I see the way the early dawn drives the night away
To reveal a world that's holding on to see a brighter day
I can only hope for everyone to feel the way I do
Live their life to love someone the way I love you

You give me everything I have
Everything I need
You are the reason why I believe
All my love
I wanna give to you all my life
I wanna see you in my dreams
You opened up my eyes to a world I have never seen
For always I will remain faithful to the faith you have in me
Can't believe how much I have grown with you
I'm finally coming home

Through you I see the light that will take me home
All the days of my life

For always I will remain faithful to the faith you have in me
Can't believe how much I have grown with you
I'm finally coming home

I'm coming homeCaptcha
Liedje Billy Gilman Coming Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Coming Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Gilman Coming Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Coming Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.