Our First Kiss


The last thing on my mind
When I closed my eyes
Oooo Oooo Oooo my my
Is our first kiss

It might've been rainin'
It might've been sunny,
It could've been your house
It might've been Monday

The truth is I'm clueless
A little bit hazy
But when I remember
I can almost taste it

The last thing on my mind
When I closed my eyes
Ooo Ooo Ooo my my
Is our first kiss
Shooby do bob bob

A tiny bit nervous
I'd never been kissed
Did you open your eyes?
Cause I never did

I couldn't say nothin'
As I let it sink it,
I was just waiting to kiss you again!

The last thing on my mind
When I closed my eyes
Yeah, Ooo Ooo Ooo my my
Is our first kiss
Shooby do bob bob
aaa yeah yeah

The first thing on my mind
When I opened my eyes
Baby, Ooo Ooo Ooo my my
That's as far as it gets
Shooby do bob bob
aaa yeah yeah

The last thing on my mind
When I closed my eyes
Baby,Ooo Ooo Ooo my my
Is our first kiss
Shooby do bob bob
Yeah, yeah, yeah

The first thing on my mind
When I opened my eyes
Yeah, Ooo Ooo Ooo my my
That's as far as it gets
Shooby do bob bob
Yeah, yeah, yeahCaptcha
Liedje Billy Gilman Our First Kiss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Our First Kissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Gilman Our First Kiss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Our First Kiss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.