Songtekst van Billy Ray Cyrus: Aint Your Dog No More

Aint Your Dog No More


I've been your hound
But now I'm breaking this chain
Too late to throw me a bone
I'm sick of fetching and sleeping in the rain
Ole Sparky's hittin' the road

I won't be howlin' 'round your house
Won't be scratchin' your door
Won't be howlin' 'round your house
Ain't your dog no more

I graduated from obedience school
I'd roll and sit when I was told
Woke up hungry, went searchin' for some food
Some other Rover's at the dog food bowl

I won't be howlin' 'round your house
Won't be scratchin' your door
Won't be howlin' 'round your house
Ain't your dog no more

The pack you found me with
Was bayin' at the moon
I begged to follow you home
Tonight I heard 'em, they was playin' my tune
Don't bother callin' girl, I'm dog gone

I won't be howlin' 'round your house
Won't be scratchin' your door
Won't be howlin' 'round your house
Ain't your dog no more

Won't be howlin' 'round your house
Ain't your dog no more
I ain't your dog no moreCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Aint Your Dog No More is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aint Your Dog No Moremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Aint Your Dog No More downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aint Your Dog No More in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.