Songtekst van Billy Ray Cyrus: Can't Live Without Your Love

Can't Live Without Your Love


I walk around like a nervous wreck
I'm a fool but what the heck
I'm standing here upto my neck in desire

I wanna call, want you to know
What I'm feeling in my soul
Girl, I tried but I can't control these feelings

It's killing me, you're all I see
One life is not enough
You're all I need, the air I breathe
I can't live without your love

I've been searching all my life
Just to feel this way inside
Now that I do I just can't hide no more

The touch, the feel of your skin
Makes me feel alive again
And it shakes me to the core

It's killing me, you're all I see
One life is not enough
You're all I need, the air I breathe
I can't live without your love

I just wanna hold you
For the rest of my life

You're all I need, the air I breathe
I can't live without your love
I can't live without your love

I walk around like a nervous wreck
I'm a fool but what the heck
I can't live without your love

I wanna call, want you to know
What I'm feeling in my soul
I can't live without your loveCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Can't Live Without Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can't Live Without Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Can't Live Without Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can't Live Without Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.