Songtekst van Billy Ray Cyrus: Cowboys Blood Across The Seas

Cowboys Blood Across The Seas


Here comes cowboys blood across the seas on the fourth of July with the
ghost of Gene Autrey over the hills & mountains from his grave at midnight
of cowboys land from california.

In 1949,the spannish gold rush of california across the coast of Pacific
ocean with cowboys spirts coming to ghost town from the earth graves of
cowboys country times.

On the other side of cowboy life is indians country on the praire,is the climb-with butterfly fly away.
chours: Idaho Blackfeet Gals coming home tonight in california across the seas on the fourth of July.Captcha
Liedje Billy Ray Cyrus Cowboys Blood Across The Seas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cowboys Blood Across The Seasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Cowboys Blood Across The Seas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cowboys Blood Across The Seas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.