Songtekst van Billy Ray Cyrus: Crazy 'bout You Baby

Crazy 'bout You Baby


Call me the biggest fool that the world's seen yet
I've been going GA GA since the day we met
I admit that I've gone insane
I go all the pieces when I hear your name

Hot in the head, weak in the knees
Girl you gotta me beggin baby please, please, please

Crazy bout you baby
What can I do?
Crazy bout you baby
I'm in love with you
Everything about you makes my heart go boom
Crazy bout you baby

Girl I get the shivers every time we touch
This aint your average ordinary schoolboy crush
Spend all day dreamin how it's gonna be
When the sun goes down and you're next to me
Holding you close feels so right
Kissin and huggin and lovin all night

Crazy bout you baby
What can I do?
Crazy bout you baby
I'm in love with you
Everything about you makes my heart go boom
Crazy bout you baby

Crazy bout you baby
Crazy bout you baby

Crazy bout you baby
What can I do?
Crazy bout you baby
I'm in love with you
Everything about you makes my heart go boom
Crazy bout you baby

Spend all day dreamin how it's gonna be
When the sun goes down and you're next to me
Holding you close feels so right
Kissin and huggin and lovin all night

Crazy bout you baby
What can I do?
Crazy bout you baby
I'm in love with you
Everything about you makes my heart go boom
Crazy bout you baby
Yeah I'm Crazy bout you baby
I'm Crazy bout you baby

Crazy bout you baby
Crazy bout you baby
Oh I'm Crazy bout you baby
Oh yeah

Oh I'm Crazy bout you baby
I'm Crazy bout you baby
I'm Crazy bout you babyCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Crazy 'bout You Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazy 'bout You Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Crazy 'bout You Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy 'bout You Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.