Songtekst van Billy Ray Cyrus: Don't Give Up On Me

Don't Give Up On Me


I fall down, I get up
Just a man, flesh and blood
So I pray constantly
Don't give up on me

I am weak, you are strong
I need your love to carry on
Keep the faith, hear my plea
Don't give up on me

I'm just a child, there's so much I don't know
I'm doing my best to learn as I go
But I'm not afraid
As long as you holding my hand

Don't know what you love me for
You deserve so much more
I would die if you set me free
Don't give up on me

I'm just a child, there's so much I don't know
I'm doing my best to learn as I go
But I'm not afraid
As long as you holding my hand

When my best ain't enough
When my strength won't hold up
When I'm less and I can't [Incomprehensible]
Don't give up on me

Keep the faith, hear my plea
Don't give up on me
Don't give up on meCaptcha
Liedje Billy Ray Cyrus Don't Give Up On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Give Up On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Billy Ray Cyrus Don't Give Up On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Give Up On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.