Amor Prohibido


Como machete lo que quiero es verte hoy
despues de ese momento en que escuche tu voz
y cuando al fin estemos juntos los dos
no importa el que diran, toda la sociedad
aqui solo importa nuestro amor
te quiero

Coro:
Amor prohibido murmuran por las calles
por que somos de distintas sociedades
amor prohibido murmura todo el mundo
el dinero no importa en ti ni en mi
ni en el corazon
o-oh baby

aunque soy pobre todo esto bien te doy
vale mas que el dinero, por que si es amor
y cuando al fin estemos juntos los dos
no importa el que diran, toda la sociedad
aqui solo importa nuestro amor

Coro (x3)Captcha
Liedje Biplan Amor Prohibido is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amor Prohibidomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Biplan Amor Prohibido downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor Prohibido in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.