Songtekst van Bitter Sweet Despair: Hold My Breath Until My Heart Drops

Hold My Breath Until My Heart Drops


When you look into my eyes
It makes everything around me seem
Invincible and so untouchable
And when I taste your lips
That's when the blood starts rushing to my finger tips

I call you just to hear you talk
I'll hold my breath till my heart drops
Waiting for your voiceexchange hellos

And I reach out in front of me
Close my eyes and try to see
In visioning what it would be like

Home, with you in my arms
With you by my side
I'm in the car I'm on my way back
Home, where the sun only shines
Where love fills my mind
Oh the distance is terribleCaptcha
Liedje Bitter Sweet Despair Hold My Breath Until My Heart Drops is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold My Breath Until My Heart Dropsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bitter Sweet Despair Hold My Breath Until My Heart Drops downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold My Breath Until My Heart Drops in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.