Songtekst van B.J. Thomas: Im So Lonesome I Could Cry

Im So Lonesome I Could Cry


Di-id you hear that lonesome Wipperwi-ill
He sounds to blue to fly-y
The-e midnight trai-ain is whi-inin' low-ow
And I'm so-o lonesome I-I could cry-y

Did you ever see a night so-o long
When ti-ime goes craw-awlin' by-y
The-e moon just went behind a clou-oud
And I'm so-o lonesome I-I could cry-y

Did you ever see a robin wee-eep
When leaves begin to die-ie
Tha-at means he's lost the wi-ill to li-ive
And I'm so-o lonesome I-I could cry-y

The si-ilence of a fallin' star-ar
Lights up a purple sky-y
A-and as a I wo-onder where-ere you are-are
I'm so-o lonesome I-I could cry-y

Yeah-heah I-I could cry, y
I could cry-hy-hy-y, I-I could cry-hy
I could cry-hy-hy-y-o, I-I could cry
I cou-ould cryCaptcha
Liedje B.J. Thomas Im So Lonesome I Could Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Im So Lonesome I Could Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.J. Thomas Im So Lonesome I Could Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Im So Lonesome I Could Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.