Songtekst van B.J. Thomas: Raindrops Keep Falling On My Head

Raindrops Keep Falling On My Head


Raindrops keep falling on my head
Just like the guy whose feet are too big for his bed,
Nothing seems to fit
Those raindrops are falling on my head, they keep falling

So I just did me some talking to the sun
And I said, I didn't like the way, he got things done
Sleeping on the jo
Those raindrops are falling on my head, they keep falling

But there's one thing, I know:
The blues, they send to meet me won't defeat me,
It won't be long till happiness steps up to greet me

Raindrops keep falling on my head,
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red,
Crying's not for me
And, I'm never gonna stop the rain by complaining,
Because I'm free
Nothing's worrying me!Captcha
Liedje B.J. Thomas Raindrops Keep Falling On My Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raindrops Keep Falling On My Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.J. Thomas Raindrops Keep Falling On My Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raindrops Keep Falling On My Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.