Songtekst van Bjork Featuring Siobhan Fallon: 107 Steps

107 Steps


Five, six, seven, eight, nine, ten
Eleven, twelve, thirteen, fourteen
Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen

Twenty, twenty one, twenty two, twenty three
Twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven
Twenty eight, twenty nine, thirty

Thirty one, thirty five, thirty eight, forty two
Forty eight, fifty one, fifty four, fifty eight
Sixty four, sixty eight, sixty nine, seventy five

Seventy nine, eighty three, eighty six
Eighty nine, ninety three
One hundred stepsCaptcha
Liedje Bjork Featuring Siobhan Fallon 107 Steps is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 107 Stepsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bjork Featuring Siobhan Fallon 107 Steps downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 107 Steps in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.