Forever Down


Take a look inside the warped and the sick
Forever born again just to die so quick
The Floodgates of the Damned shall crash and burn once again
Nuclear obsession, the fall of the weak
Atomic demolition, destroy all you see
The Floodgates of the Damned shall crash and burn once again

Down, down, down
Forever down
Down, down, down
Forever down

Terrified reflections that rip through the sky
Apocalyptic bird that screams as it cries
The Floodgates of the Damned shall crash and burn once again
The Reverened of the Grave, the Mother of the End, the wings of the bastard shall spread once again

Down, down, down
Forever down
Down, down, down
Forever downCaptcha
Liedje Black Label Society Forever Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Forever Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Label Society Forever Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Forever Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.