Songtekst van Black Rebel Motorcycle Club: All You Do Is Talk

All You Do Is Talk


Help yourself, don't say a thing
Your love won't show in anything at all
If all you do is talk

Sadly, I remain in need
Of all the things you say, believe, and speak

All you do is talk

Help yourself, don't think
Help yourself, don't speak
Help yourself, don't say a thing at all

Your lucky words don't bleed

You tie the end of all we see
You say we'll on our way, and all we'll be
Alone in everything

You say it's all we'll ever need
You found an easy way, but still you weep
Alone in everything

Help yourself, don't think
Help yourself, don't speak
Help yourself, don't say a thing at all

Your lucky words don't bleed

Help yourself, don't say a thing
The love you show won't mean a thing, at all
If all you do is talk

Sadly we remain to see
What brings an end is also what we need

All you do is talk

Help yourself, don't think
Help yourself, don't speak
Help yourself, don't say a thing at all

Your lucky words don't bleedCaptcha
Liedje Black Rebel Motorcycle Club All You Do Is Talk is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All You Do Is Talkmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Black Rebel Motorcycle Club All You Do Is Talk downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All You Do Is Talk in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.