Songtekst van Blazing Eternity: Concluding The Dive Of Centuries

Concluding The Dive Of Centuries


Whenever the words seems so hard to say
Whenever we fall as stars through the sky
Whenever you say that things will change
I know it's nothing but a tower of lies

You and I took the dive of centuries
You kissed me goodbye and I felt the world crack down
Through the never-ending shores of our lives
We both know that time is just a lie
That time is just a lie
Losing today I'm riding on the wings of destiny
Forests of melancholy can't save me know
I'm trapped along the walls of death and despair
Losing myself time falls apart the world cracks down

Over black moors we both have wandered but still I can't see you
I'm weeping up the words of times and loss the journey is lost
The times they are changing the world goodbye
Over black moors we both have wandered but still I can't see you

Whenever the words seems so easy to say
Whenever we fall as stars through the night
Whenever you say that things won't change
I know it's nothing but a castle of liesCaptcha
Liedje Blazing Eternity Concluding The Dive Of Centuries is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Concluding The Dive Of Centuriesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blazing Eternity Concluding The Dive Of Centuries downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Concluding The Dive Of Centuries in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.