Songtekst van Blazing Eternity: To Meet You In Those Dreems

To Meet You In Those Dreems


Does love come wrapped in lies
Am I flying just to fall
And as I grow older
Life seems so much more colder
It's not a secret of mine
That I want love to really hurt me
Your bright smile at dusk
And all my love is blown to bits
Drug me with your lies
I've never wanted more
Dust is dancing in the streets
So like the memory of you
Our words are so far apart
Mine broken, yours full of dreams
But let me find you in those dreams
And take you home tonight
Do you think the sky will ever part
And leave a tiny hope of love
For us to hold on
But to what, why or who
Drug me with your lies
I've never wanted more
Dust is dancing in the streets
So like the memory of youCaptcha
Liedje Blazing Eternity To Meet You In Those Dreems is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied To Meet You In Those Dreemsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blazing Eternity To Meet You In Those Dreems downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje To Meet You In Those Dreems in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.