Cannonball


The world is drained, marked me like Cain
Entered the fane of worldly sane
I worshipped me, but now I'm free
My life's a gift from him, to him I'll lift
Chorus: All love and joy and peace has broke through to me
I'll let his love break down these walls, like a cannonball
Now I can breathe, I feel so free
And I can see, He works even through me
His grace abounds when I fall down
My life's a gift from Him, to Him I'll lift
Chorus: The world is drained, marked you like Cain
Entered the fane of worldly sane
You worshipped you, what will you do
Your life's a gift from him, to Him you better lift
Chorus (2x)Captcha
Liedje Bleach Cannonball is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cannonballmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bleach Cannonball downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cannonball in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.