I Want That Man


I wanna Dance with Harry Dean
Drive through Texas in a black limousine
I want a piece of heaven before I die
I wanna pair of pink high heels
That catch the lights up on the Ferris wheel
What I really want I just can't buy
Here comes the twenty first century
It's gonna be much better for a girl like me
Cause I want everything I can
But most of all I want that man
I want that man
I wanna move like what's-his-name
I'll keep the money
You can have the fame
Everything that's yours will soon be mine
Yeah I wanna be the Queen of the USA
You could send me roses every other day
What I really want I just can't buy
Here comes the twenty first century
It's gonna be much better for a girl like me
Cause I want everything I can
But most of all I want that man
I want that man
I wanna be kissed from head to toe
By that man in the very back row
But he won't even look me in the eye
I want his love to rain right down on me
I want him to be king of all my dreams
What I really want I just can't hide
Here comes the twenty first century
It's gonna be much better for a girl like me
Cause I want everything I can
But most of all I want that man
I want that man
I want that man
I want that man
I want that manCaptcha
Liedje Blondie I Want That Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want That Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blondie I Want That Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want That Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.