Glory Glory


Julia ward howe

Mine eyes have seen the glory of the coming of the lord
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored
He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword
His truth is marching on

Glory glory hallelujah
Glory glory hallelujah
Glory glory hallelujah
His truth is marching on

Mine eyes have seen the glory of the coming of the lord
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored
He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword
His truth is marching on

Glory glory hallelujah
Glory glory hallelujah
Glory glory hallelujah
His truth is marching on

Glory glory hallelujah
Glory glory hallelujah
Glory glory hallelujah
His truth is marching onCaptcha
Liedje Blues Traveler Glory Glory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory Glorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blues Traveler Glory Glory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory Glory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.