Reise Durch Die Zeit


Ich bin auf und davon
Und ich dreh´ mich nicht um
Alles was vor mir liegt
Ist Unendlichkeit
Die Jahrtausende zieh´n
Lichtschnell an mir vorbei
Ich bin auf einer Reise durch die Zeit
Ich seh´ alles was war
Ich seh´ alles was kommt
Irgendwo seh´ ich Dich
So unendlich weit
Und ich bin so allein
Grenzenlos allein
Auf meiner Reise durch die ZeitCaptcha
Liedje Blumchen Reise Durch Die Zeit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reise Durch Die Zeitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blumchen Reise Durch Die Zeit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Reise Durch Die Zeit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.