Songtekst van Blur: I'm Just A Killer For Your Love

I'm Just A Killer For Your Love


I heard a man who had no lungs
He took me in and made me lunch
Told me how I'd lost a friend
He smiled at me - that was the end

And I said,
I'm just a killer for your love
I'm just a killer for your love
I'm just a killer for your love
I'm just a killer for your love

Cut my hair off in the road
I tear my coat off, drop my load
Wipe my hands on the grass
Cos now I know nothing will last

And I said,
I'm just a killer for your love
I'm just a killer for your love
I'm just a killer for your love
I'm just a killer for your love (to end)Captcha
Liedje Blur I'm Just A Killer For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Just A Killer For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blur I'm Just A Killer For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Just A Killer For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.